วาล์วนิรภัย คืออะไร?

Safety valve คือ วาล์วนิรภัย จะถูกใช้เพื่อป้องกันการก่อตัวของแรงดันส่วนเกินที่เกิดขึ้นในระบบปิด เนื่องจากของเหลวในระบบปิดจะมีปริมาณที่เปลี่ยนแปลงเมื่ออุณหภูมิของของเหลวเปลี่ยนไป


                      


วาล์วนิรภัย จะถูกใช้เพื่อป้องกันการก่อตัวของแรงดันส่วนเกินที่เกิดขึ้นในระบบปิด เนื่องจากของเหลวในระบบปิดจะมีปริมาณที่เปลี่ยนแปลงเมื่ออุณหภูมิของของเหลวเปลี่ยนไป ในระบบทำความร้อนและทำความเย็น ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของของเหลวจะถูกนำมาเก็บไว้ในถังรองรับการขยายตัวของน้ำ (expansion tank) ข้อต่ออ่อนที่อยู่ในรูปแบบของวาล์วนิรภัยจะถูกติดตั้งในระบบที่ป้องกันไม่ให้ระบบของถังรองรับการขยายตัวของน้ำไม่ทำงาน ซึ่งวาล์วนิรภัยจะต้องมีค่าของแรงดันที่ปล่อยออกมาตามที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรกเทียบเท่ากับค่าของแรงดันการทำงานที่จุดสูงสุดภายในระบบ รวมถึงปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านความปลอดภัย ดังนั้น ในระบบทำความร้อนและทำความเย็น การระบายน้ำที่มาจากวาล์วนิรภัยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อระบบถังรองรับการขยายตัวของน้ำไม่ทำงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น