วาล์วนิรภัย คืออะไร?

Safety valve คือ วาล์วนิรภัย จะถูกใช้เพื่อป้องกันการก่อตัวของแรงดันส่วนเกินที่เกิดขึ้นในระบบปิด เนื่องจากของเหลวในระบบปิดจะมีปริมาณที่เปลี่ยนแปลงเมื่ออุณหภูมิของของเหลวเปลี่ยนไป


                      


วาล์วนิรภัย จะถูกใช้เพื่อป้องกันการก่อตัวของแรงดันส่วนเกินที่เกิดขึ้นในระบบปิด เนื่องจากของเหลวในระบบปิดจะมีปริมาณที่เปลี่ยนแปลงเมื่ออุณหภูมิของของเหลวเปลี่ยนไป ในระบบทำความร้อนและทำความเย็น ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของของเหลวจะถูกนำมาเก็บไว้ในถังรองรับการขยายตัวของน้ำ (expansion tank) ข้อต่ออ่อนที่อยู่ในรูปแบบของวาล์วนิรภัยจะถูกติดตั้งในระบบที่ป้องกันไม่ให้ระบบของถังรองรับการขยายตัวของน้ำไม่ทำงาน ซึ่งวาล์วนิรภัยจะต้องมีค่าของแรงดันที่ปล่อยออกมาตามที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรกเทียบเท่ากับค่าของแรงดันการทำงานที่จุดสูงสุดภายในระบบ รวมถึงปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านความปลอดภัย ดังนั้น ในระบบทำความร้อนและทำความเย็น การระบายน้ำที่มาจากวาล์วนิรภัยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อระบบถังรองรับการขยายตัวของน้ำไม่ทำงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. Certain critical drives demand for the Belt made up of Aramid or Aramid Cord, in place of the polyester cords. Aramid is an organic polyaramide fibre,which is manufactured using complex chemical processes. It is generally used where the power transmission requirements are very critical, apart from space restrictions on the permissible installation and take up allowances. Armid cord Belt has the highest strength to weight ratio, i.e. 2 to 3 times higher than other organic fibers. Aramid® cord Belts offers higher strength and negligible elongation.For more details visit Pix France website.

    Courroies d'aramide

    ตอบลบ